Счетоводна къша Стефекс

Тел./факс: 02 963 25 30
GSM: 0888 601869
GSM: 0897 963576
e-mail: stefan@stefeks.com

 
 

ПЪЛНО ФИРМЕНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО:

 • Текущо счетоводно отчитане
 • Tримесечно счетоводно приключване
 • Счетоводно приключване на полугодието
 • Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
 • Подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)
 • Представителство пред данъчните органи
 • Изготвяне на данъчни декларации, свързани със:
  • Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
  • Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
  • Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)