Счетоводна къша Стефекс

Тел./факс: 02 963 25 30
GSM: 0888 601869
GSM: 0897 963576
e-mail: stefan@stefeks.com

 
 

ЧАСТИЧНО ФИРМЕНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО:

  • Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
  • Подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)
  • Изготвяне на данъчни декларации, свързани със:
    • Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
    • Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
    • Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)