Счетоводна къша Стефекс

Тел./факс: 02 963 25 30
GSM: 0888 601869
GSM: 0897 963576
e-mail: stefan@stefeks.com

 
 

КОНСУЛТАЦИИ СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО:

  • Трудово – правни консултации
  • Изготвяне на граждански и трудови договори
  • Подготовка на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми и хонорар сметки
  • Представителство при ревизии на юридически лица в НОИ
  • Ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски
  • Подготовка и подаване на документи в бюрата по труда
  • Ежемесечно подаване на справки в националния осигурителен институт (НОИ)
  • Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно осигуряване и съдействие за сключване на договори